PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Nắm Giữ Thị Trường Toàn
Cầu Trong Tay Bạn

Ứng dụng di động giao dịch của chúng tôi tương thích với hầu hết các thiết bị thông minh.Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch với PU Prime trên mọi thiết bị, mọi lúc, mọi nơi.

CRM

Có toàn quyền kiểm soát cơ sở khách hàng của bạn với các giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng tiên tiến của chúng tôi.

Hệ thống CRM và Back Office

Công nghệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) độc quyền của PU Prime cho phép mức độ tùy chỉnh linh hoạt giúp đặt thương hiệu của bạn lên hàng đầu, đồng thời cho phép bạn quản lý toàn bộ chu kỳ bán hàng trong hành trình của khách hàng.

Bảo mật Tài khoản

Bảo mật tài khoản với các tính năng 2FA và nhận được sự bảo vệ khỏi bên thứ ba và DDoS.

Tương tác Khách hàng

Theo dõi hành vi của khách hàng và gửi email cá nhân hóa để tối đa hóa mức độ tương tác.

Hỗ trợ Hoạt động

Gửi thông báo qua email và các dịch vụ hệ thống như kiểm tra KYC và xử lý tài khoản, tất cả đều được thực hiện cho bạn.

Dịch vụ khách hàng

Khai thác các nguồn tài nguyên rộng lớn của chúng tôi để cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cho khách hàng của bạn cũng như hỗ trợ 24/7.

Tại sao nên hợp tác với PU Prime?

PU Prime đảm bảo mức độ duy trì và hài lòng cao của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ cao cấp.

Thanh khoản Cao

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 toàn cầu đồng thời cung cấp khả năng thực thi đẳng cấp thế giới.

Nhiều Loại Tài Sản

Giao dịch nhiều loại tài sản, từ Ngoại hối, Hàng hóa và thậm chí cả Tiền điện tử.

Báo cáo Cao cấp

Nhận quyền truy cập tài khoản theo thời gian thực và báo cáo có thể tùy chỉnh với Cổng thông tin khách hàng Backoffice của chúng tôi.

Dịch cụ Chuyên nghiệp

Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp sự trợ giúp mà bạn cần.

Giải pháp Phù hợp

Chúng tôi giúp bạn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình với các dịch vụ có khả năng tùy chỉnh cao.

Xác Minh Dễ dàng

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu KYC và AML cần thiết.

Yêu cầu Dịch vụ Tổ chức từ PU Prime?

Hãy nói chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Liên hệ với chúng tôi